Thông tin phục vụ hành khách

Giới thiệu một số địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tại Quảng Nam

Thông tin chuyến bay
13:35 14:50 VJ378
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TP. HCM - Chu Lai
15:25 16:40 VJ379
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Chu Lai - TP. HCM
14:05 15:05 BL229
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TP. HCM - Chu Lai
Vị trí Cảng hàng không
Top