CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH CHUYÊN CƠ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI (28/09/2016)

Ngày 16/9/2016 vừa qua tại Cảng hàng không Chu Lai, Phó Cục trưởng Đào Văn Chương đã dẫn đầu Đoàn công tác của Cục hàng không Việt Nam kiểm tra công tác bảo đảm an ninh chuyên cơ tại Cảng hàng không Chu Lai.....


Vị trí Cảng hàng không
Top