Địa chỉ bán vé

 

Phòng vé Cảng Hàng không Chu Lai

Địa chỉ:  02 Lê Lợi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3535577.

Phòng vé DLT

Địa chỉ:  332 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3838838.

Phòng vé DLDV Hội An

Địa chỉ:  10 Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3861522.


Vị trí Cảng hàng không
Top