Lịch bay dự kiến
Tên chuyến bay Điểm đến
13:35 14:50 VJ378
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TP. HCM - Chu Lai
15:25 16:40 VJ379
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Chu Lai - TP. HCM
14:05 15:05 BL229
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TP. HCM - Chu Lai
15:40 16:40 BL228
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Chu Lai - TP. HCM
08:00 09:00 VN641
T2
T3
T5
T7
Hà Nội - Chu Lai
09:50 11:00 VN640
T2
T3
T5
T7
Chu Lai - Hà Nội
07:25 08:40 VJ376
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TP. HCM - Chu Lai
09:15 10:30 VJ375
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Chu Lai - TP. HCM
08:20 09:45 VJ418
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Hà Nội - Chu Lai
10:20 11:45 VJ419
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Chu Lai - Hà Nội

Vị trí Cảng hàng không
Top