Số 559/KLGB

Số/Ký hiệu

Số 559/KLGB

Trích yếu

Kết luận giao ban tuần 45

Ngày ban hành

05/11/2015

Cơ quan ban hành

Cảng HK Chu Lai

Ghi chú

Đính kèm

Download

Vị trí Cảng hàng không
Top