4255/QĐ-BGTVT

Số/Ký hiệu

4255/QĐ-BGTVT

Trích yếu

Quyết định số 4255QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý (Thay thế QĐ số 3085QĐ-BGTVT)

Ngày ban hành

01/12/2015

Cơ quan ban hành

Bộ GT-VT

Ghi chú

Đính kèm

Download

Vị trí Cảng hàng không
Top