670/KL-CHKCL

Số/Ký hiệu

670/KL-CHKCL

Trích yếu

Kết luận họp đơn vị tuần 53

Ngày ban hành

30/10/2015

Cơ quan ban hành

Cảng HK Chu Lai

Ghi chú

Đính kèm

Download

Vị trí Cảng hàng không
Top