19/2015/TT-BKHĐT

Số/Ký hiệu

19/2015/TT-BKHĐT

Trích yếu

Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chon nhà thầu

Ngày ban hành

27/11/2015

Cơ quan ban hành

Bộ KHĐT

Ghi chú

Đính kèm

Download

Vị trí Cảng hàng không
Top