Thông tư số 72-2015-TT-BTNMT

Số/Ký hiệu

Thông tư số 72-2015-TT-BTNMT

Trích yếu

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1 100 000

Ngày ban hành

28/12/2015

Cơ quan ban hành

Bộ TNMT

Ghi chú

Đính kèm

Download

Vị trí Cảng hàng không
Top