TT-42-2015TT-BYT

Số/Ký hiệu

TT-42-2015TT-BYT

Trích yếu

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc

Ngày ban hành

19/11/2015

Cơ quan ban hành

Bộ Y tế

Ghi chú

Đính kèm

Download

Vị trí Cảng hàng không
Top