Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

NĐ sô 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Nghị định 15/12/2015
NĐ-136-2015-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Nghị định 31/12/2015
Nghị quyết 01-NQ-CP giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH Nghị định 07/01/2016
492013NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Nghị định 14/05/2015
205/2004/NĐ-CP QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC Nghị định 14/12/2004
125/2015NĐ_CP Nghị định 125/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2007NĐ-CP ngày 24/06/2007 Nghị định 04/12/2015
NĐ 87/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP (Nghị định 87) về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Thay thế Nghị định 61/2013NĐ-CP. Nghị định 06/10/2015
91/2015/NĐ-CP Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doang nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nghị định 13/10/2015
96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định 19/10/2015
97/2015/NĐ-CP Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên mà nhà nước năm 100% vốn điều lệ. Nghị định 19/10/2015
102/2015/NĐ-CP 102/2015/NĐ-CP Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay Nghị định 20/10/2015
106/2015/NĐ-CP Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ. Nghị định 20/10/2015
118/2015/NĐ-CP Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định 12/11/2015
Số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Nghị định 12/01/2015
Số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định 12/03/2015
Số 62/2015/NĐ-CP Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghị định này thay thế các nghị định 74/2009/NĐ-CP; 58/2009/NĐ-CP và 125/2013/NĐ-CP. Nghị định 18/07/2015
Số: 12/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ Nghị định 12/02/2015
Số 63/2015/CP Quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.Nghị định này thay thế Nghị định 91/2010/NĐ-CP. Nghị định 22/07/2015
NĐ 91/2007 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Nghị định 01/06/2007
Vị trí Cảng hàng không
Top