Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

28/2010/BGTVT Quy định về công tác phục vụ chuyên cơ Thông tư 19/02/2016
11/CĐ-BGTVT Tăng cường công tác phòng chống, chống dịch bệnh do vi rút ZIKA Công văn 04/02/2016
Nghị quyết 01-NQ-CP giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH Nghị định 07/01/2016
TT 01/2016/TT-BCT Quy định về nhập thuốc lá nguyên liệu Thông tư 05/01/2016
NĐ-136-2015-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Nghị định 31/12/2015
Thông tư số 72-2015-TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1 100 000 Thông tư 28/12/2015
23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh gía hồ sơ dự thầu Thông tư 21/12/2015
NĐ sô 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Nghị định 15/12/2015
125/2015NĐ_CP Nghị định 125/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2007NĐ-CP ngày 24/06/2007 Nghị định 04/12/2015
4255/QĐ-BGTVT Quyết định số 4255QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý (Thay thế QĐ số 3085QĐ-BGTVT) Quyết định 01/12/2015
19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chon nhà thầu Thông tư 27/11/2015
TT-42-2015TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Thông tư 19/11/2015
118/2015/NĐ-CP Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định 12/11/2015
Số 559/KLGB Kết luận giao ban tuần 45 Kết luận giao ban 05/11/2015
670/KL-CHKCL Kết luận họp đơn vị tuần 53 Kết luận giao ban 30/10/2015

Vị trí Cảng hàng không
Top